Info

Welkom op OOR!

 

 

OOR is een initiatief van de stad Antwerpen om kinderen, tieners en jongeren te betrekken bij het beleid en hun inspraak te verzekeren over projecten van de stad en de districten die hen aanbelangen. Dit kan gaan van een heraanleg van een nieuwspeelterrein, de komst van een jeugdcentrum tot evaluaties van buurten en pleinen.

 

Wat staat er op OOR?

Er staan verschillende inspraakprojecten online op de projectenpagina waar je jouw mening op kan geven. Per project krijg je informatie over het doel en de timing en wat er met jouw mening zal gebeuren. Je mening geven doe je door de bevragingen in te vullen.

Niet te vergeten: OOR is ook een instrument voor de jeugdraad! Ook zij plaatsen projecten op OOR en vragen je mening. Je vindt deze projecten terug op een aparte overzichtspagina met alle jeugdraadprojecten.

 

 

Omhoog

 

Hoe werkt OOR?

Op de website kan je alle info over de projecten bekijken en je stem uitbrengen. Je kan dit doen als anonieme of als geregistreerde gebruiker. om anoniem je mening te geven, vul je gewoon de bevraging in en klik je op 'indienen'. Als geristreerde gebruiker kan je tal van buurten aanduiden waar je van op de hoogte wilt blijven als er zich een inspraakproject voordoet.

 • Als je een vragenlijst hebt ingevuld, zullen wij de resultaten altijd vertrouwelijk behandelen.
 • Als je OOR onrechtmatig gebruikt, kan je geblokkeerd worden.

 

 

Omhoog

 

Inloggen?

Inloggen is niet verplicht. Je kan altijd een bevraging invullen zonder dat je een profiel hebt.

Als je alle opties van OOR wilt gebruiken, klik dan rechts bovenaan op 'registreren', waarna je verder begeleid wordt.

 

 

Omhoog

 


Een inspraakdossier...wasda?

Nadat een project afgesloten werd op OOR verwerkte de jeugddienst al de meningen van tieners en kinderen tot een inspraakdossier. Een inspraakdossier is dus een verzameling meningen van kinderen en jongeren die een bevraging op OOR invulden.

 • De jeugddienst gaat met dit dossier naar ontwerpers en ambtenaren om uit te leggen hoe de bevraagde kinderen, tieners en jongeren over een project denken.
 • Ze gaan dan aan de slag om de plannen en/of de ontwerpen aan te passen aan de noden en behoeften van de jeugd.
  • Ze verbeteren het plan of het ontwerp.
  • Ze vragen goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen voor het verbeterde plan.
  • De ontwerpers tonen het nieuwe plan aan de jeugddienst en leggen uit wat er veranderd is en waarom.
 • De jeugddienst gaat dan terug naar de bevraagden om opnieuw hun mening te vragen en te vertellen hoe de meningen van de bevraagden verwerkt werden.

 

 

Omhoog

 


Hoe verloopt inspraak?

Er zijn verschillende soorten inspraak op verschillende momenten. Hieronder zie je de 3 verschillende inspraakfases van een (her)aanleg van openbaar terrein zoals een speelterrein of een plein. Ook voor andere type projecten is dit schema van toepassing.

 

De 3 inspraakfases ontstaan door 3 tussenstops. Zo'n tussenstop betekent dat een college iets moet goedkeuren vooraleer het naar de volgende fase kan gaan.

 

 

De tussenstops:

 • PD.
  • = een goedgekeurde projectdefinitie
  • Dit is de definitie van wat het project moet worden.
 • CP.
  • = een goedgekeurde conceptplan
  • Dit is een voorlopig ontwerp waaraan nog veel kan veranderen.
 • VO.
  • = een goedgekeurd voorontwerp
  • Dit is een ontwerp waarin al enkele dingen in vastleggen zoals de zones en wat je in iedere zone kan doen.
 • D.O.
  • = een goedgekeurd definief ontwerp
  • Dit is het ontwerp met alles erop en eraan, het ontwerp is af. Na de goedkeuring van een definitief ontwerp is de inspraak afgerond. De voorbereidingen voor de werken starten.

 

De inspraakfases:

 • Inspraakfase vóór PD. en CP.
   • De lijnen van het gele kadertje staan ver open. Dit betekent dat in deze fase inspraak super maximaal kan zijn:
    • Dit is de vroegste inspraakfase.
    • De beste fase om te starten met inspraak.
    • Er is nog niets beslist, we starten met een wit blad.
    • Dit betekent dat de projectdefinitie en het conceptplan zal worden opgemaakt op basis van de mening van burgers.
 • Inspraakfase na een goedgekeurde PD. en CP.
   • De lijnen van het gele kadertje staan open maar wel minder ver als in de vorige fase. Dit betekent dat in deze fase inspraak maximaal tot medium kan zijn:
    • Dit is de tweede vroegste inspraakfase.
    • De tweede beste fase om te starten met inspraak.
    • Het college keurde al een projectdefinitie en een conceptplan goed. Hoe het project precies wordt ingevuld, wat waar komt, ligt nog niet vast. Je kan dus nog over veel zaken je mening geven.
    • Dit betekent dat het voorontwerp zal worden opgemaakt op basis van de mening van burgers.
 • Inspraakfase na een goedgekeurd voorontwerp
   • De lijnen van het gele kadertje staan dicht bij elkaar. Dit betekent dat in deze fase inspraak medium tot minimaal kan zijn:
    • Dit is de laatste inspraakfase.
    • In deze fase pas starten met inspraak is niet ideaal.
    • Het college keurde al een projectdefinitie, een conceptplan en een voorontwerp goed. Hoe het project precies wordt ingevuld, wat waar komt, ligt grotendeels vast.
    • Inspraak in deze fase betekent vaak: "Vind je het ontwerp goed of niet goed en waarom?".
    • Dit betekent dat het definitieve ontwerp zal worden opgemaakt na aftoetsing op basis van de mening van burgers.
 • Einde inspraak
   • De lijnen van het gele kadertje zijn gesloten. Dit betekent dat in deze fase inspraak niet meer mogelijk is.
    • Het ontwerp is af.
    • Het college keurde het defintieve ontwerp goed.
    • De voorbereidingen voor de effectieve uitvoering kunnen starten.
    • Dit betekent dat er gezocht wordt naar bedrijven/organisaties die het project kunnen bouwen/maken/ontwikkelen.

   

   

  Omhoog