Wijkwerking op maat - Oosterveld-Elsdonk

De stad verandert, maar niet overal even snel.

 • Er zijn sterke verschillen tussen Antwerpse wijken.
 • De omgeving waarin je woont, heeft een belangrijke impact op je leven.
 • Daarom startte in 2016 het pilootproject Wijkwerking op maat.
 • Door de specifieke behoeften, problemen en gebreken geografisch te detecteren, per wijk, kunnen we gerichter werken aan de leefbaarheid.

 

Belangrijke thema’s als leidraad voor het project:

 • jong in de wijk
  • bijvoorbeeld door ontmoetingskansen te vergroten, ondersteuning in de school- en thuisomgeving, jeugddelinquentie, vrijetijdsaanbod …
 • leefbaarheid en veiligheid
  • bijvoorbeeld afval, kleine criminaliteit …
 • kansen in de wijk
  • bijvoorbeeld tewerkstelling, actief burgerschap …
 • thuis in de wijk
  • bijvoorbeeld ontmoeting, gemeenschapsvormende projecten …
 • ruimte en wijkvoorzieningen
  • bijvoorbeeld gebouwen, diensten …

Door de bevraging in te vullen help je ons met het in kaart brengen van verschillende plaatsen waar je kan sporten, spelen en mensen kan ontmoeten.

De stad kan dan zien wat de noden van kinderen en jongeren zijn in een wijk.

 

Het college koos drie wijken als piloot:

 • Deurne-Noord
 • Het Kiel
 • De wijk Oosterveld-Elsdonk in Wilrijk
 • Deze wijk werd betrokken op basis van enkele opvallende scores, waaronder de toenemende vergrijzing en het aantal oudere alleenstaanden.
 • Doordat de wijken van elkaar verschillen, kunnen we via het pilootproject praktijkgerichte oplossingen zoeken voor noden in verschillende types stadswijken.
 • Deze oplossingen worden gebundeld in ‘wijkplannen’.

 

 Wat zal er gebeuren met de wijkplannen?

 • We zetten concrete initiatieven op in de wijken om tegemoet te komen aan de behoeften van de bewoners.
 • We bundelen de krachten van alle lokale partners: de verschillende stadsdiensten, vzw's, verenigingen …
 • We proberen ook een intensere en efficiëntere samenwerking op te zetten met initiatieven die de wijkbewoners zelf al nemen.

 

Vul onderstaande bevraging in

 • Je hoeft jezelf niet te registreren om de bevraging in te vullen.
 • Vul de bevraging in en klik nadien op de knop 'Indienen'.
 • Je kan het eindrapport van het gehele onderzoek inkijken op onze resultatenpagina vanaf oktober 2017.
 
Oosterveld
2610  Wilrijk
België

Commentaar toevoegen

Login of registreer om te kunnen reageren

In mijn buurt