Welkom

Hier kan je jouw mening kwijt over voorstellen van de stad en opvolgen wat de stad verder doet met de verzamelde info.

In de kijker

Frank Craeybeckxlaan

District Deurne zal de Frank Craeybeckxlaan en de Te Couwelaarlei her aanleggen.